Kommunale fosterhjem

Dette er fosterhjem hvor en av de voksne er hjemme kun den første tiden etter at barnet har flyttet inn. Vanskene til disse barna er ikke så omfattende som i familiehjem.

Kvaliteten skal være like god i statlige familiehjem og kommunale fosterhjem. Opplæring, godkjenning, ansvarsgrupper og møter er i utgangspunktet det samme. Det er likevel lavere økonomisk godtgjørelse og mindre veiledning og oppfølging siden de unge har mindre utfordringer.

Opplæring og godkjenning

Familiehjemmene får sin grunnopplæring på et Pride-kurs gjennom Bufetat. Det er et obligatorisk kurs og grunnopplæring for alle fosterforeldre i Norge. Gjennom Pride-kurset, får vi sammen mulighet til å vurdere om dere kan og vil bli fosterhjem.

Etter kurset vil dere få godkjenning av oss, Bufetat og barneverntjenesten i barnets bostedskommune. Så kan prosessen med innflytting starte.

Oppfølging

  • Jevnlig telefonkontakt med fosterhjemkonsulenten.
  • Konsulent deltar sammen med fosterforeldrene på ansvarsgruppemøtene.
  • Dere inviteres på våre fagdager.

Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjørelsen blir regnet ut i fra oppdragets størrelse og omfang. Utgiftsdekning etter kommunale satser og barnets alder.