Brannvernleder

Vår brannvernleder, Ronny Øksnevad, har en evne få vet om. Han skriver dikt! Han delte et dikt med de ansatte på et personalmøte. Vi har fått lov til å gjengi diktet her.

Utav det blå
Tek du meg bort fra det grå

Du bar meg hen til det grøne

Longt inni det gode og det skjønne

Ifrå det sarte
Kom du og varmet mitt hjarte

Utav det blå tek du mi hand og
Saman tek vi fatt på det fjerne land