Om oss

Vi er en lokal ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet. Vi holder til i Stavanger, men tilbyr tjenester i store deler av Rogaland.

Vi ønsker å drive ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis, med kvalitet i alle ledd. Vi er stolt av vår historie som strekker seg helt tilbake til 1834, da barnehjemmet ble etablert. Vi er således landets eldste barnehjem som har vært i kontinuerlig drift siden den gang. Ønsker du å lese mer om vår spennende historie, se her.

Våre virksomheter

Barnehjemmet

Josephines stiftelse fikk i februar 2016 tildelt kontrakt med Bufdir på 4 plasser innen kategori omsorg. Vi kan gi tilbud til 5 ungdommer i alderen 13-18år innen denne kategorien.

Vårt overordnede mål er å bedre ungdommens totale livssituasjon og tilrettelegge for et stimulerende miljø som gir rom for vekst og utvikling.

For at ungdommene skal få de optimale muligheter for vekst og utvikling må tiltakene tilpasses deres individuelle behov for omsorg, trygghet, forutsigbarhet og opplæring. Josephines Stiftelse bygger på et kristent livssyn. Vi vektlegger den kristne grunnverdien nestekjærlighet. Vi har en grunnholdning at alle mennesker, uavhengig av religion, livssyn eller hudfarge, er likeverdige og skal behandles med respekt. Vi legger forholdene til rette for at alle skal få praktisere sin religion, kultur, sine skikker og tradisjoner.

Faglige metoder

I 2014 inngikk vi et samarbeid med RVTS Vest, om opplæring i traumebevisst omsorg (TBO). To av miljøterapeutene har sammen med ledelsen fordypet seg ytterligere i TBO, og har et særskilt oppdrag med å få dette tankegodset godt implementert i personalgruppa og inn i miljøterapien. Å jobbe med utgangspunkt i grunnpilarene til traumebevisst omsorg og verdiene som ligger til grunn i prosjektet Mitt Liv Institusjon, har vist seg å være en svært nyttig tilnærming til våre ungdommer. Ungdommene våre er ikke vanskelige, de har det vanskelig! Målet vårt er at ved hjelp av samtaler og relasjonsbygging mellom ungdom og miljøterapeut, kan vi bidra til å påvirke ungdommenes tro på seg selv og med det øke deres motivasjon for å endre og utvikle seg og sin tro på egen framtid.

Fosterhjem

Vi har drevet fosterhjem i flere år, og har god erfaring fra dette. De siste årene har Bufdirektoratet vært usikre på om de skal fortsette å bruke private aktører til fosterhjem. Det har ført til at vi har avventet med å rekruttere nye fosterhjem. Nå er dette snudd, og vi vil igjen få muligheten til å drive fosterhjem, noe vi ser veldig fram til å få fortsette med. Du kan lese mer om vårt arbeid med fosterhjem her.

Ettervern

Vi har mange ungdommer som mottar ettervern via oss. Vi har samarbeid med ulike kommuner, og har gode erfaringer med ulike typer ettervern. Graden av oppfølging tilpasses den enkeltes behov. Vi samarbeider tett med ungdommen og barneverntjenesten, både i oppstarten, underveis, og i avsluttingen av etterverntiltaket. Vi prøver og å legge til rette for en felles samling før jul og sommer. Ønsker du å lese mer om vårt arbeid, kan du gå inn her.

Organisasjonskart