Josephine Stiftelsens barnehjem ble grunnlagt i 1834

Josephine Stiftelsens barnehjem ble grunnlagt i 1834, og er landets eldste barnehjem i kontinuerlig drift.

IDEALISME

Grunnleggeren av stiftelsen, John Haugvaldstad, så behovet, og startet barne-hjemmet på idealistisk grunnlag. Legater og gaver var det økonomiske fundament. I alle disse årene har barnehjemmet hatt som grunnleggende siktemål å gi barn og ungdom trygge og gode oppvekstvilkår, for kortere eller lengre tid, når hjemmeforholdene ble for vanskelige.

I følge vedtektene, er stiftelsen en selvstendig institusjon, som ikke må sammensluttes med eller overdras til andre. Den er en ideell, ikke – kommersiell institusjon.

UTVIKLING

Josephines Stiftelse har utviklet seg fra å være en typisk omsorgsinstitusjon til også å drive behandling i tett samarbeid med bl. a. psykiatrien. I tillegg gir institusjonen i dag et formelt ettervern til de ungdommene som flytter ut og ønsker oppfølging.

I 2011 flyttet vi inn i et nytt hus. Her fikk vi muligheten til å bygge et hjem ut fra dagens standarder og behov.

 

Ønsker du å lese mer om vår historie, kan du bla i denne.