Vil du vite mer om oppdrag som fosterhjem eller hybel med tilsyn?

Vi i fosterhjemsavdelingen planla i høst å arrangere en kaffidrøs om fosterhjem. Grunnet den pågående pandemien, måtte vi avlyse dette.

Vi ønsker fortsatt gi god informasjon til dere som er nysgjerrige på det å bli fosterhjem, eller det å ha oppfølging med ungdom i hybel/leilighet. Tiden vi er i krever at vi tenker annerledes om dette. Vi oppfordrer derfor dere som er nysgjerrige om å ta kontakt med oss. Vi tar gjerne en drøs på telefonen eller over video. Det å ta kontakt med oss er ikke bindende.

Vi har lang erfaring med å følge opp fosterhjem tett. Fosterhjem i Josephines stiftelse står ikke alene.

Leder
Kirsten Bakkevig
Mob. 406 35 425
E-post

Fosterhjemskonsulent
Silje Hodne
Mob. 454 05 736
E-post

Ettervernskonsulent
Silje Lilledal-Sali
Mob. 459 78 201
E-post