Spesialiserte fosterhjem

I spesialiserte fosterhjem, kjøpes en av fosterforeldrene fri fra annet arbeid.

Spesialiserte fosterhjem er et tilbud til barn og ungdom som trenger ekstra oppfølging. Vanlige utfordringer kan være alvorlige traumer, sosiale tilpasningsvansker, psykiske eller fysiske diagnoser eller skolevansker.

Oppfølging

Det er viktig for alle parter at hverdagen fungerer godt. Vi har lang erfaring med å håndtere mange av problemstillingene som dere vil møte. Derfor tilbyr vi våre familiehjem:

  • 24/7 oppfølging
  • Nært samarbeid med en fosterhjemkonsulent.
  • Individuell veiledning hver måned.
  • Fagdager sammen med våre andre fosterforeldre med faglig påfyll og sosialt samvær.
  • Avlastning i helger.
  • Inntil 100% frikjøp fra annet arbeid. Dette vil bli evaluert underveis.
  • Månedlig utgiftsdekning.
  • Pensjonsordning.
  • Forsikring.

Besøkshjem

Barn og ungdom som bor i fosterhjem bærer ofte med seg en historie med brudd og avvisning. Avlastning må balanseres mellom barnets behov for å finne sin plass i fosterhjemmet, og fosterfamiliens behov for å samle overskudd for å mestre oppgaven over tid.

Det vil bli utarbeidet halvårsplaner for besøkshelger, som fosterhjemkonsulenten utarbeider i samarbeid med fosterforeldrene.