Slik jobber vi

Å flytte sammen er spennende for både ungdommen og fosterfamilien. For at innflyttingen skal bli fin, starter forarbeidet lang tid i forkant.

Det er utrolig viktig at innflyttingsfasen blir så trygg og god som mulig. Derfor er det første møtet mellom fosterbarn og fosterforeldrene svært viktig. Konsulenten koordinerer og er med på det første møtet, og vil også være med i prosessen frem til innflytting. I innflyttingsfasen er relasjonsbygging noe av det som står i fokus. Relasjonen som blir bygget i denne fasen mellom fosterforeldre og fosterbarn kan være avgjørende for videre opphold i fosterhjemmet.

Oppfølging fra våre fosterhjemskonsulenter

Våre fosterhjemskonsulenter er bindeleddet mellom fosterhjem og ungdom og de ulike instansene, som kommunen, Bufetat, skole etc. Vi deltar på ansvarsgruppemøter og veiledning. Vi har også knyttet til oss flere miljøterapeuter, som kan delta på aktiviteter sammen med fosterbarnet, der det er ønskelig og hensiktsmessig.

Individuell veiledning

Eskil Landsvik fra Trygg Base gi individuell veiledning til hvert enkelt familiehjem. I denne veiledningen kan familiehjemmet ta opp temaer og utfordringer etter behov. Det vil være hyppig veiledning i starten. Etterhvert vil dette justeres etter behov. Hovedregelen er veiledning hver 14. dag.

Ansvarsgruppe og andre møter

Dere blir delaktige i en ansvarsgruppe rundt fosterbarnet, som møtes 4-8 ganger i året. Det er saksbehandleren i barnevernet fra barnets hjemkommune som kalle inn til møtene der skole, PPT og andre instanser møter. Fosterhjemskonsulenten deltar på ansvarsgruppemøter sammen med dere. I tillegg kommer foreldremøter/samtaler med skolen/dagtilbudet.

DERE VIL ALDRI STÅ ALENE. VI HAR ALLTID TID TIL DERE.