Hvilke krav stilles?

For å bli fosterhjem må du være en god omsorgsperson. Du må også ha stabil bolig, ordnet økonomi og kunne få utvidet politiattest.

Veldig mange kan altså bli fosterforeldre og vi ønsker oss fosterhjem med forskjellige kvaliteter. Gifte, single, samboende er alle velkomne. Kulturell bakgrunn, livssyn, legning og liknende har ingen betydning for om du kan bli fosterhjem. Erfaring fra arbeid barn og/eller unge med utfordringer er en fordel. Ta kontakt så finner vi ut om det passer for deg.

Forskrift om fosterhjem §3 beskrives kravene til fosterforeldre slik:

Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Fosterforeldre må ha god vandel og må legge frem uttømmende og utvidet politiattest, jf. barnevernloven § 6-10 tredje ledd.